SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ciemno UV


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-11-10 greenpoint

stan mroku, braku światła; ciemności

# 2006-03-07 greenpoint

1. stan mroku, braku światła; ciemności
2. w pot. wyraż. "w ciemno" - bez informacji niezbęd. do podjęcia prawidłow. działań w danej sytuacji, licząc się z nieprzewidywal. efektów tych działań, łącznie z rezultatami odwrotnymi do zamierzon.