SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE żołd NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-04-03 meg

uposażenie wypłacane żołnierzom odbywającym obowiązkową służbę wojskową (dawniej żołnierzom najemnym)

# 2007-04-03 pije_1994

uposażenie wypłacane żołnierzom odbywającym obowiązkową służbę wojskową [dawniej żołnierzom najemnym].

# 2005-05-03 bajerant

pensja żołnierska