SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE aby


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-05-20 greenpoint

1. spójnik łączący zdania; żeby;
2. partykuła:
a) wyrażające życzenie (np. Aby do wiosny!); byle ;
b) wyrażająca wątpliwość (np. Aby nie za późno na tłumaczenia?)

# 2005-12-20 koalar

1. spójnik łączący zdania; żeby;
2. partykuła ograniczająca; byle

# 2003-08-28 mashroom

inaczej: żeby