SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE detrytus NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-11-03 upojona

1. geologia: pokruszony materiał skalny;
2. ekologia: podlegająca rozkładowi lub silnie rozdrobniona materia organiczna pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, występująca w toni wodnej w postaci zawiesiny lub w postaci osadów dennych, w środowisku lądowym wchodząca w skład próchnicy glebowej

# 2004-09-29 misiu_w_kapeluszu

drobna cząstka mineralna zwietrzałych skał i szczątków zwierząt i roślin, unosząca się w wodzie i tworząca osady na dnie zbiorników wodnych; trypton