SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE mój


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-10-05 kovalsky

zaimek dzierżawczy będący odpowiednikiem zaimka osobowego "ja"

# 2005-02-11 koalar

zaimek dzierżawczy będący odpowiednikiem zaimka osobowego "ja"