SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE danina MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-09-02 tevex

1. obowiązkowe świadczenie w naturze lub w pieniądzach na rzecz panującego, państwa lub gminy;
2. dawniej: opłata nakładana przez władcę na kraj przez niego podbity; kontrybucja, trybut, podatek, haracz;
3. przenośnie: coś, co zostało poświęcone, ofiarowane; trybut

# 2006-10-05 novemberrrain

przymusowe oddawanie części plonu lub dochodu władcy przez poddanych