SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE darzyć EHIdikv


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-12-20 koalar

przestarzałe: obdarowywać; obecnie w różnych zwrotach, np.:
a) darzyć kogoś zaufaniem - mieć do kogoś zaufanie;
b) darzyć kogoś uczuciem - kochać, lubić kogoś;
c) darzyć kogoś szacunkiem - mieć do kogoś szacunek

# 2005-12-15 koalar

przestarzałe: obdarowywać; obecnie w różnych zwrotach, np.:
a) darzyć kogoś zaufaniem - mieć do kogoś zaufanie;
b) darzyć kogoś uczuciem - kochać, lubić kogoś;
c) darzyć kogoś zaufaniem - mieć do kogoś zaufanie