SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE alkoholan NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-04-12 koalar

związek chemiczny będący efektem reakcji alkoholu z metalem

# 2007-01-21 zapeuny

związek chemiczny będący efektem reakcji alkoholu z metalem, np. etanolan sodu