SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE hydrofob NOToqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2019-10-03 tevex

osoba przejawiająca chorobliwy lęk przed wodą

# 2007-11-15 sniezy

osoba bojąca się wody