SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE influencja AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-10-06 wendkarzyk

1. zmiana rozkładu ładunków elektrycznych ciała znajdującego się pod wpływem działania pola elektrycznego; indukcja elektrostatyczna
2. dawniej: wpływ, oddziaływanie

# 2005-05-13 krewnykr6lika

zmiana rozkładu ładunków elektrycznych ciała znajdującego się pod wpływem działania pola elektrycznego; indukcja elektrostatyczna