SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE aluwium V


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-05-07 tevex

1. osad nagromadzony przez wody na dnie koryta rzeki;
2. młodsza epoka polodowcowa czwartorzędu; epoka holoceńska, holocen

# 2007-05-02 tevex

1. osad nagromadzony przez wody na dnie koryta rzeki;
2. młodsza epoka czwartorzędu; epoka holoceńska, holocen

# 2003-10-06 martwicam0zgu

osad nagromadzony przez wody na dnie koryta rzeki lub epoka holoceńska

# 2003-09-17 garson

holocen, młodsza epoka czwartorzędu