SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE chanat NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2016-05-01 tevex

dawniej:
1. ustrój feudalny, w którym władzę sprawował chan;
2. tereny podległe chanowi

# 2004-06-07 misiu_w_kapeluszu

urząd chana