SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE dystrybucjonizm NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-09-10 kamykst

1. koncepcja polityczno-ekonomiczna zakładająca stworzenie społeczeństwa dobrobytu poprzez upowszechnianie drobnej własności w przemyśle, handlu i rolnictwie;
2. metoda opisu języka opozycyjna do semantyki; dystrybucjonalizm