SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

smyk

dopuszczalne w grach (i)

smyk

1. żartobliwie: dziecko (gł. chłopiec); malec, brzdąc, smarkacz;
2. przyrząd służący do wydobywania dźwięku z niektórych instrumentów strunowych (np. skrzypiec), zbudowany ze sprężystego pręta z napiętym na nim pasmem włosia; smyczek

-

smyk

dopuszczalne w grach (i)

smyk

wykrzyknik wyrażający ukrycie się, szybki ruch, ucieczkę itp.; myk

-

Smyk

niedopuszczalne w grach (i)

Smyk

nazwisko


KOMENTARZE

koalar # 2005-05-30

Proszę dodać ndm "smyk".
http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=57571