SJP
SŁOWNIK SJP

X

solnisko

dopuszczalne w grach (i)

solnisko

przesycony solą grunt


KOMENTARZE:

partycja77 # 2005-11-06

Solnisko, salar – rodzaj słonego bagna, pozostałość po wyschniętym słonym jeziorze. Mogą być miejscem pozyskiwania soli.