SJP
SŁOWNIK SJP

sowiecki

dopuszczalne w grach (i)

sowiecki

radziecki;
1. związany z organizacją władzy państwowej w Związku Radzieckim, np. ustrój sowiecki;
2. należący do Związku Radzieckiego, dotyczący tego państwa, np. przemysł sowiecki


KOMENTARZE:

mirnal # 2013-09-15

także
http://doroszewski.pwn.pl/haslo/sowiecki/

mirnal # 2014-03-20

Trzecie znaczenie - Rejon sowiecki: jednostka administracyjna wchodząca w skład Republiki Autonomicznej Krymu. Siedzibą władz rejonu jest Sowietśkyj (ukr. Совєтський) - karkołomna pisownia...

marek176cm # 2014-03-21

Dodajmy z radością <byłego> Zw... Rad... !


Marek / W-wa

mirnal # 2014-03-21

To "z radością" dot. zn. 1 i 2. Ja omówiłem zn. 3 (sowiecki - od nazwy miasta, pod. jak warszawski)

mirnal # 2014-07-20

http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=3265 - "Słowo sowiecki rzeczywiście nie jest polskie..."; chyba profesor się pomylił, bowiem słowo to jest polskie, pod. jak radar czy niuton, natomiast jest pochodzenia obcego

fanmirnala # 2014-07-21

"Nazwa Związek Sowiecki nie jest więc niepoprawna gramatycznie ani nielogiczna. Jest natomiast nacechowana i dlatego w niektórych sytuacjach może być nieodpowiednia".
Z profesora - za przeproszeniem - wylazł chyba homo sovieticus. Dlaczego w tym przypadku nazwa miałaby być neutralna? Kiedyś była, ale to państwo zapracowało sobie na owo nacechowanie. Czy profesor będzie miał podobne obiekcje w związku z III Rzeszą?
bit.ly/1ptJzqC

przekorny # 2014-07-21

Samo (dawne) słowo 'radziecki' wzbudza pewne kontrowersje. Czy gdyby Kraj Rad był Krajem Wad (w sumie był, he, he), to byłby też Związek Wadziecki? ;)

~gosc # 2014-07-21

Z założenia Kraj rad BYŁ idealny...

~gosc # 2014-07-22

Po angielsku jest Soviet Union (Union of Soviet Socialist Republics).

tuzztalii # 2015-01-10

Radzę sięgnąć do źródeł. To (sobie)państwo nazywało się najpierw ZSSR (Związek Sowieckich Socjalistycznych Republik), a później ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich).
Język polski jest genialny. Mimo działań polityków i macherów od propagandy, i tak odzwierciedlił w czasie rzeczywistym autentyczny stosunek Polaków do ustroju państwa za wschodnią granicą. I dalej nic nie pomogą manipulacje. Rady nie mają nic wspólnego z Krajem Rad. (Sic!).
Słownik powinien być obiektywny.
Sowiecki, to radziecki i vice versa. Czasem w znaczeniu: bolszewicki, komunistyczny, stalinowski, leninowski, marksistowski itp.

P.S. Gość z 2014-07-22 podał przykład, że na świecie obowiązuje pojęcie sowiet. To państwo w języku rosyjskim nazywało się CCCP! Potrzeba komuś przetłumaczyć?

Pozdrawiam.

~gosc # 2015-01-10

Sowiet to po rosyjsku rada. Ergo: sowiecki = radziecki.
CCCP (czyt. SSSR) to sojuz socjalisticznych sowieckich respublik. Ot i wsio.

~gosc # 2018-10-21

uzywanie slowa sowiecki w polskim tłumaczeniu zamiast radziecki to kaleczenie języka polskiego rusycyzmem. Zostawcie politykę, skupcie się na poprawnej polszczyźnie

~gosc # 2018-10-21

Ciekawe zatem, dlaczego komuniści w latach 50. za użycie przymiotnika "sowiecki" zamiast "radziecki" wsadzali do paki. Aż tak dbali o polszczyznę?

balans # 2018-10-22

Dlatego, że "sowiecki" uznawane było za pogardliwe określenie.
Trochę podobnie jest, jeśli ktoś powie o Polaku - polaczek.
Zaś słowo "radziecki" uchodziło za właściwe i oczekiwane. Pooglądaj dobie kroniki filmowe z tamtych lat.

~gosc # 2018-10-22

"radziecki" to kaleczenie polskiego, bo to niepoprawny przymiotnik

mirnal # 2019-03-31

"o manewrach floty sowieckiej na Bałtyku [...] fotograficznych poruszeń floty bolszewickiej..." - cytat z "Gazety Kaszubskiej" 1924 z książki "W cieniu puckich hydroplanów" Gdańsk 2010, str. 35.
'Sowiecki' i 'bolszewicki' nie niosły wówczas złośliwych czy ironicznych emocji.