SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

spójność

dopuszczalne w grach (i)

spójność

1. harmonijne połączenie czegoś w całość; koherentność, koherencja, spoistość, jednolitość;
2. w fizyce: wzajemne przyciąganie się cząsteczek danej substancji wskutek działania sił międzycząsteczkowych krótkiego zasięgu; kohezja


KOMENTARZE

krewnykr6lika # 2004-09-01

no tak, usuniete znaczenie przez gremolate. Wpisalem je, liczac na to, ze misiu rozdzieli znaczenie tego slowa min. na fizyczne, bo tak powinno być.