SJP
SŁOWNIK SJP

X

stand-by

niedopuszczalne w grach (i)

stand-by

[czytaj: stand baj] standby;
1. tryb czuwania niektórych urządzeń po wyłączeniu;
2. akredytywa stand-by - zobowiązanie banku otwierającego do zapłacenia na pierwsze żądanie beneficjenta kwoty akredytywy w przypadku niewywiązania się zleceniodawcy ze swoich zobowiązań

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

(brak)