SJP
SŁOWNIK SJP

X

sunna

dopuszczalne w grach (i)

sunna

w islamie: zbiór opowieści dotyczących wypowiedzi i sposobu postępowania Mahometa, stanowiący uzupełnienie Koranu; Sunna

Hasło ze słownika wyrazów obcych

Sunna

niedopuszczalne w grach (i)

Sunna

w islamie: zbiór opowieści dotyczących wypowiedzi i sposobu postępowania Mahometa, stanowiący uzupełnienie Koranu; sunna


KOMENTARZE:

~gosc # 2003-03-18

Sunna to cztery podstawy muzułmańskiego Prawa (szari'atu) opracowywanego w wielu sunnickich szkołach prawniczych. Mówi się, że "sunna mogłaby istnieć bez Koranu, ale Koran nie mógłby bez sunny". Na sunnę składają się różne "wspomnienia" (hadisy) z życia Proroka i jego przyjaciół, opisany w nich sposób postępowania stał się wzorcem prawa dla sunnitów. Ostatecznie sześć zbiorów hadisów uznano za kanoniczne, najważniejszymi są zbiór Buchariego (zmarł 870) oraz Muslima (zmarł 875).

~gosc # 2004-09-25

Sunna - średniowieczny zbiór przepisów religijnych, wiązanych tradycyjnie z osobą Mahometa, stanowiący uzupełnienie Koranu

(wg starego 11-tomowego Doroszewskiego)