SJP
SŁOWNIK SJP

X

sunno

dopuszczalne w grach (i)

sunna

w islamie: zbiór opowieści dotyczących wypowiedzi i sposobu postępowania Mahometa, stanowiący uzupełnienie Koranu; Sunna

Hasło ze słownika wyrazów obcych

Sunno

niedopuszczalne w grach (i)

Sunna

w islamie: zbiór opowieści dotyczących wypowiedzi i sposobu postępowania Mahometa, stanowiący uzupełnienie Koranu; sunna


KOMENTARZE:

(brak)