SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

szafarz

dopuszczalne w grach (i)

szafarz

1. osoba rozdająca jakieś dobra lub zarządzająca nimi;
2. w dawnej Polsce:
a) zarządca gospodarstwa domowego i spiżarni na dworach magnackich;
b) urzędnik zajmujący się sprawami finansowymi państwa;
c) urzędnik miejski zarządzający skarbem miasta

-

szafarz

dopuszczalne w grach (i)

szafarzyć

-

Szafarz

niedopuszczalne w grach (i)

Szafarz

nazwisko


KOMENTARZE

(brak)