SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

szeryf

dopuszczalne w grach (i)

szeryf

1. w USA: lokalny urzędnik egzekwujący prawo;
2. w średniowiecznej Anglii: królewski urzędnik o rozległych kompetencjach; obecnie: tytuł honorowy;
3. szarif;
a) w krajach muzułmańskich: honorowy tytuł przysługujący członkom klanu Haszim (należał do niego Mahomet);
b) dawniej: tytuł gubernatora Mekki należącego do rodu Haszymidów

-

szeryf

dopuszczalne w grach (i)

szeryf

krótka kreska będąca zakończeniem znaku graficznego w niektórych krojach pisma


KOMENTARZE

klimt # 2005-05-19

szeryfy (serify, ostróżki, zdobniki) - w pismach drukarskich zakończenie linii liter w kształcie krótkich kresek

mirnal # 2017-02-15

1. i 2. znaczenie powinno być także dwaj szeryfi (biskupi) lub szeryfowie (biskupowie).
Trzecie znaczenie powinno być - szaryf; dwaj szaryfi lub szaryfowie.

mirnal # 2017-02-15

Niestety, nasi poloniści nie popisali się. Obie nazwy są z ang. - sheriff oraz sharif, więc dobrze byłoby rozróżniać te nazwy także po polsku - szeryf i szaryf. I tak jest w wielu językach.

marek176cm # 2017-02-15

Powiązanie słowa 'sherriff' i 'sharif', lub brak jakiejkolwiek więzi między nimi, jest podane w internecie. Oto adres: https://forum.wordreference.com/threads/is-the-word-sheriff-of-arabic-origin.2452964/
Streszczę dane z podanego wyżej adresu, podając, że 'sharif' (po polsku <szarif> to tłumaczenie angielskiego słowa 'sherriff', podawanego w arabskich tłumaczeniach dialogów w trakcie emisji amerykańskich westernów.

~gosc # 2023-09-16

Szeryf to również potoczne, pejoratywne określenie na kierowców, którzy samowolnie pilnują porządku w ruchu drogowym.