SJP
SŁOWNIK SJP

sztablatura

dopuszczalne w grach

sztablatura

warstwa tynku położona na ścianie w celu uzyskania gładkiej powierzchni


KOMENTARZE:

~gosc # 2003-03-20

sztablatura - tech. tynk szlachetny, którego warstwa zewnętrzna wykonana jest z gipsu modelowego lub mieszaniny gipsu i wapnia; po stwardnieniu wygładza się ją do połysku packą metalową lub cyklinuje; sz. służy do pokrywania ścian wewnętrznych budynku dla uzyskania gładkiej powierzchni; technika wyprawy gipsowej, stiukowej.