SJP
SŁOWNIK SJP

X

tóż

dopuszczalne w grach (i)

tóż

1. dawniej: toż (wszak, wszakże, przecież);
2. gwarowo: w takim razie

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

goanonimowiec # 2017-04-26

Wnioskuję o dokładne sprawdzenie, czy "Słownik ortograficzny..." Jodłowskiego i Taszyckiego wydany w 1992 r. nie jest przedrukiem wydania wcześniejszego, a nawet - jak podejrzewam - dużo wcześniejszego, być może przedwojennego, i w związku z tym umieszczenie go w Dodatku A do ZDS.
Przemawia za tym zarówno fakt, że obaj autorzy zmarli w r. 1979, jak i to, że takich archaizmów, jak te, co ostatnio dodawaliście, to nawet w moim pożółkłym wydaniu z r. 1975 nie ma (jest za to dopuszczona częściowa odmiana "zoo" w liczbie mnogiej: te zoa, tych zoów).

Jeśli mnie pamięć nie myli, to kiedyś sprawa reprintów i wznowień elektronicznych była w ZDS załatwiona jednym zdaniem. Dlaczego redaktorzy SJP od tego odeszli?

~gosc # 2019-01-27

jeśli odmienność na tak, to gdzież ona? :)

~gosc # 2019-12-16

W slowmiku języka polskiego mnie ma słowa "tóż". Czy ktoś tam nie zna polszczyzny?