SJP
SŁOWNIK SJP

technika

dopuszczalne w grach (i)

technika

1. sposób wykonywania prac w jakiejś dziedzinie; metoda;
2. całokształt środków i czynności wchodzących w zakres działalności ludzkiej związanej z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także reguły posługiwania się nimi

technika

dopuszczalne w grach (i)

technikum

technika

dopuszczalne w grach (i)

technik

specjalista w danej dziedzinie techniki; absolwent technikum; osoba o średnim wykształceniu technicznym


KOMENTARZE:

~gosc # 2013-04-20

Technika - przedmiot w szkole podstawowej, średniej...oraz sposób wykonywania prac. Pismo techniczne stosowane w architekturze.