SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

tmeza

dopuszczalne w grach (i)

tmeza

figura retoryczna: rozdzielenie wyrazu będącego złożeniem bądź zrostem na dwie części i wprowadzenie między nie innych słów


KOMENTARZE

~gosc # 2012-03-07

jakiś przykład?

~gosc # 2012-06-29

"Uda uda da mi da mi
Gene orde dzwoni rami"

J. Tuwim, Bal w operze


Ja taki przykład znalazłam. Marta

~gosc # 2015-12-20

Można prosić jeszcze jeden przykład ?

~gosc # 2016-02-12

tmeza <gr. théma - treść utworu, temat; w językoznawstwie - zasadnicza część wyrazu, wyodrębniona przez odrzucenie końcówek lub formantów słowotwórczych + gr. mésos - środkowy> - podział wyrazu na części, pomiędzy które wprowadzone zostają inne wyrazy lub człony literowe, by utworzyć nową całość znaczeniową. Zabieg stosowany często przy tworzeniu tytułów prasowych, zwłaszcza od-noszonych do publikacji lżejszych gatunkowo, w rodzaju: Amo(makab)reski, Bój to będzie (przed)ostatni, Cięż(arów)ki problem; w żartach słownych i kalamburach: Żeby mi to było (przed)ostatni raz! oraz w niektórych utworach poetyckich, w tym w zadaniach szaradziarskich, np: zagadka-szufladka, krzyżówka "słowo w słowo", itp. Zob. Podgórscy: Vademecum szaradzisty