SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

trójfenylometan

niedopuszczalne w grach (i)

trójfenylometan

węglowodór aromatyczny, bezbarwne ciało stałe; trytan, trifenylometan


KOMENTARZE

(brak)