SJP
SŁOWNIK SJP

X

trójfenylometan

dopuszczalne w grach (i)

trójfenylometan

węglowodór aromatyczny, bezbarwne ciało stałe; trytan, trifenylometan


KOMENTARZE:

(brak)