SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

transmitancja

dopuszczalne w grach (i)

transmitancja


KOMENTARZE

~gosc # 2012-09-25

stosunek natężenia wiązki promieniowania przepuszczanego przez próbkę do natężenia wiązki padającej- w spektrofotometrii

~gosc # 2018-04-30

przewodzenie światła