SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

transuranowce

dopuszczalne w grach (i)

transuranowiec

każdy z pierwiastków chemicznych o masie atomowej większej od masy atomowej uranu (92); transuran

-

transuranowce

dopuszczalne w grach (i)

transuranowce

grupa pierwiastków promieniotwórczych o liczbach atomowych większych niż 92; transurany


KOMENTARZE

porti # 2008-01-06

Ze względu na specyfikę znaczenia słowa wnoszę o rozpatrzenie stworzenia nowego hasła o znaczeniu "zbiór/podgrupa pierwiastków chemicznych o masie atomowej większej niż masa atomowa uranu (92)"