SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

trifenylometan

dopuszczalne w grach (i)

trifenylometan

węglowodór aromatyczny, bezbarwne ciało stałe; trytan, trójfenylometan


KOMENTARZE

(brak)