SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

tristia

dopuszczalne w grach (i)

tristia

utwory poetyckie o charakterze elegijnym, wyrażające uczucia smutku po opuszczeniu kraju lub przyjaciół, zawierające opisy nowego miejsca pobytu


KOMENTARZE

(brak)