SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

triumwirat

dopuszczalne w grach (i)

triumwirat

tryumwirat;
1. w starożytnym Rzymie:
a) porozumienie między trzema mężami stanu w celu sprawowania władzy;
b) mężowie stanu, którzy zawarli takie porozumienie;
2. przenośnie: trzy osoby podejmujące wspólne działania


KOMENTARZE

~gosc # 2011-11-01

1. hist. w starożytnym Rzymie: forma ustroju politycznego, w którym władzę sprawowały trzy osoby na mocy zawartego między sobą porozumienia; 2. przen. o trzech rządzących razem osobach