SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

trybalizm

dopuszczalne w grach (i)

trybalizm

tendencja do utrzymywania się podziałów i odrębności plemiennych w społeczeństwach tradycyjnych lub nowych strukturach etnicznych


KOMENTARZE

~gosc # 2009-10-06

Trybalizm. Dywagacje laika.
Trybalizm, ogromna niewidzialna siła dająca moc. Swoista podświadomość narodu.Grzybnia, która pielęgnowana w sposób odpowiedni pozwala na stałą konwersję "rodzinności" w "państwowość". "Rodzinność" rodzi się w kulturze ziemiańsko-włościańskiej zanika i zostaje wspomagana "państwowością" w kulturze miejskiej. W Polsce "rodzinność" przechodzi w "narodowość" a ta wcześniej czy później w tęsknotę za carem Aleksandrem. Ład moralny rodzinności jest odbiciem "walki o byt" przyrody. Ład moralny "państwowości" jest oparty na spisanych przez elitę prawach i jest odbiciem jej systemu wartości. Paradygmat Freuda (rodziność jako podświadomość)powoduje lęk przed "rodzinnością" i represyjność "państwowości". K.Marks uważał że "państwowość" zniknie i "rodzinność" jako harmonijna realizacja zasady
każdemu wg potrzeb od każdego wg zdolności stworzy "rodzinność uniwersalną". W Polsce od wieków "rodzinność" (poza małymi wyjątkami)istnieje w jawnej i ukrytej opozycji do "państwowości",którą traktuje jako narzędzie do zachowań nieetycznych, nielegalnych, niemoralnych i grzesznych. "Rodzinność" w Polsce od wieków wybacza każde łajdactwo. Problem stworzenia harmonii pomiędzy "rodzinnością" a "państwowością" w oparciu o podstawowy nurt etyczny jakim jest etyka katolicka z niepowtarzalnymi doświadczeniami historycznymi Piastów Jagiellonów masonów walczących ramię przy ramieniu z ludźmi kościoła o niepodległość w XIX w, z socjalizmem Piłsudskiego wizją Hallera i Paderewskiego z doświadczeniem okresu PRL i nauką Jana Pawła II to wyzwanie, które nas na razie przerasta. Cyprian Kamil Norwid określił to słowami: Narodem jesteśmy pierwszym w Europie a społeczeństwem ostatnim.
Wiktor Chmielarczyk

~gosc # 2009-10-06

Tu jest dział dywagacje czy komentarze słownikowe?