SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

trybochemia

dopuszczalne w grach (i)

trybochemia

dziedzina mechanochemii zajmująca się badaniem chemicznych i fizykochemicznych przemian ciał stałych, zachodzących pod wpływem czynników mechanicznych


KOMENTARZE

(brak)