SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

tryby

dopuszczalne w grach (i)

tryba

prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew; linia ostępowa, przesieka, dukt

-

tryby

dopuszczalne w grach (i)

tryb

1. ząb na kole zębatym lub rowek na walcu albo stożku;
2. obracające się koło zębate, stanowiące część niektórych mechanizmów; tryby;
3. ustalona kolejność czynności prowadzących do załatwienia sprawy; procedura;
4. kategoria gramatyczna informująca za pomocą form czasownika o stosunku mówiącego do treści zdania;
5. w muzyce: typ skali, gamy lub tonacji

-

tryby

dopuszczalne w grach (i)

tryby

obracające się koło zębate, stanowiące część niektórych mechanizmów; tryb

-

Tryby

niedopuszczalne w grach (i)

Tryba

nazwisko


KOMENTARZE

(brak)