SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

trypton

dopuszczalne w grach (i)

trypton

drobne cząsteczki mineralne zwietrzałych skał i rozłożonych szczątków organicznych, występujące w postaci zawiesiny w zbiornikach wodnych i tworzące osady denne; abioseston


KOMENTARZE

~gosc # 2020-06-29

detrytus