SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

trytan

niedopuszczalne w grach (i)

trytan

węglowodór aromatyczny, bezbarwne ciało stałe; trifenylometan, trójfenylometan


KOMENTARZE

(brak)