SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

tryumwirat

niedopuszczalne w grach (i)

tryumwirat

triumwirat;
1. w starożytnym Rzymie:
a) porozumienie między trzema mężami stanu w celu sprawowania władzy;
b) mężowie stanu, którzy zawarli takie porozumienie;
2. przenośnie: trzy osoby podejmujące wspólne działania


KOMENTARZE

(brak)