SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

trywializować

dopuszczalne w grach (i)

trywializować

czynić coś trywialnym, upraszczać, sprowadzać do banału


KOMENTARZE

marek176cm # 2019-05-17

Czasownik utworzony od przymiotnika 'trywialny'. Hasło oznacza więc 'uczynić coś frywolnym, pospolitym, małostkowym, pozbawionym większego znaczenia.'

marek176cm # 2019-05-17

Czasownik 'strywializować' jest powiązany z czasownikiem 'trywializować', przy czym 'trywializować' oznacza akcję stałą, powtarzalną, rutynową, zaś
'strywializować' oznacza rozpoczęcie akcji, zapoczątkowanie działań na rzecz uczynienia czegoś 'trywialnym'.

balans # 2019-05-17

Czemu dwa wpisy a nie jeden?
Strywializować równa się rozpoczęcie akcji? Zapoczątkowanie?
Ciekawe...
Założyłbym się o to, że chodzi o czynność dokonaną