SJP
SŁOWNIK SJP

X

tryzna

dopuszczalne w grach (i)

tryzna

dawna uczta pogrzebowa połączona z zapasami i igrzyskami

Tryzna

niedopuszczalne w grach (i)

Tryzna


KOMENTARZE:

~gosc # 2004-08-22

obrzędy pogrzebowe u pogańskich Słowian, obejmujące igrzyska na cześć zmarłego,
tańce, a także obrzędową ucztę