SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

trzebaż

dopuszczalne w grach (i)

trzebaż

przestarzałe: czasownik modalny "trzeba" wzmocniony partykułą wzmacniającą "-ż", używany w funkcji pytajnej lub wzmocnionej, np.: Trzebaż jeszcze, aby mnie, zamku urzędnika, Gerwazego Rębajłę, Horeszków klucznika, lżyć w domu Panów moich? (A. Mickiewicz)


KOMENTARZE

~gosc # 2012-03-13

"5. Zasady pisowni łącznej.

[...]

- sufiksy -że i -ż są dozwolone w pisowni łącznej:
-- z osobowymi formami czasownika w trybie rozkazującym (np.: zróbże, myjcież; ale nie: zrobiłże, będzieszże),
-- ze słowami niebędącymi czasownikami, które występują z nimi jako hasło, podhasło lub część definicji w dozwolonym źródle słów (np.: alboż, ależ, jakoż, omalże; ale nie: jestże, maszże);"

To jest czasownik niewłaściwy, nie ma trybu rozkaującego. Ten wyraz powinien być niedopuszczalny.

tevex # 2012-03-13

Teraz trzeba pomyśleć, dlaczego ten wyraz jest dopuszczalny w OSPS-ie mimo punktu 6c. ;-)

~gosc # 2012-03-13

Tam jest zapis "Powyższe ograniczenia nie dotyczą wyrazów, które z zastrzeżonymi końcówkami zanotowane są w słowniku jako hasło lub podhasło (np. znaszli).". Tutaj już tego zapisu nie ma.