SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

trzonopłetwe

dopuszczalne w grach (i)

trzonopłetwe

podgromada ryb kostnoszkieletowych, obejmująca formy kopalne żyjące od początku dewonu do triasu w wodach śródlądowych, z jednym tylko żyjącym współcześnie gatunkiem - latimerią; cechują się parzystymi płetwami brzusznymi i piersiowymi, osadzonymi na długich i silnie umięśnionych trzonach (stąd nazwa)

-

trzonopłetwe

dopuszczalne w grach (i)

trzonopłetwy

o cechach trzonopłetwych (podgromada ryb)


KOMENTARZE

kennex # 2006-04-20

http://so.pwn.pl/slowo.php?co=trzonop%B3etwe