SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

trzymacz

dopuszczalne w grach (i)

trzymacz

przestarzale: osoba, która coś trzyma

-

trzymacz

dopuszczalne w grach (i)

trzymacz

urządzenie, narzędzie służące do trzymania lub podtrzymywania czegoś; uchwyt


KOMENTARZE

~gosc # 2005-05-14

klawisz w maszynie do pisania służący do zablokowania zmieniacza (przy pisaniu tekstu dużymi literami)

tevex # 2010-02-08

Do rozdziałki.

~gosc # 2019-07-23

Tradycyjnie stosowano nitowanie ręczne. Najpierw nity były wykuwane na miejscu przez kowali, a następnie umieszczane przez 4-osobowe zespoły nitownicze złożone z podgrzewacza, chwytacza, trzymacza i grzmociarza – podgrzewacz rozżarzał nit do czerwoności, chwytacz obcęgami umieszczał go w otworze, trzymacz podtrzymywał główkę narzędziem z jednej strony, a grzmociarz z drugiej strony zakuwał nit młotem.
Titanic