SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

ubezwłasnowolniać

dopuszczalne w grach (i)

ubezwłasnowolniać

pozbawiać kogoś możliwości prawnych decydowania o sobie; ubezwłasnowalniać


KOMENTARZE

(brak)