SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

virtus post nummos

niedopuszczalne w grach (i)

virtus post nummos

z łaciny: cnota po majątku; używane w znaczeniu przygany: przedkładacie majątek ponad cnotę


KOMENTARZE

(brak)