SJP
SŁOWNIK SJP

X

włącznika

dopuszczalne w grach (i)

włącznik

1. urządzenie do uruchamiania czegoś;
2. w językoznawstwie: część mowy wprowadzająca zdanie zależne po zdaniu nadrzędnym, np. czy, że, żeby; spójnik podrzędny


KOMENTARZE:

(brak)