SJP
SŁOWNIK SJP

X

ważny

dopuszczalne w grach (i)

ważny

1. mający duże znaczenie; znaczący, istotny, doniosły, kluczowy;
2. o człowieku: mający władzę i stanowisko, mogący wiele załatwić; znaczący, wpływowy;
3. mający znaczenie wobec prawa, zgodny z przepisami; prawomocny, przepisowy, obowiązujący;
4. ironicznie: okazujący swoje znaczenie, wywyższający się; dumny, wyniosły, zarozumiały;
5. nadający się do spożycia, użytku;
6. wyrażający czyjeś przekonanie o swoim znaczeniu, np. ważna mina;
7. dawniej: mający dużą wagę; ciężki

Ważny

niedopuszczalne w grach (i)

Ważny


KOMENTARZE:

~gosc # 2011-06-19

Ważny to również nazwisko. Dobrze, gdyby pojawiła się jego odmiana.