SJP
SŁOWNIK SJP

X

walonki

dopuszczalne w grach (i)

walonki

ciepłe wojłokowe buty z cholewami

walonki

dopuszczalne w grach (i)

walonka

wojłokowy but z cholewką; walonek, filcówka

walonki

dopuszczalne w grach (i)

walonek

wojłokowy but z cholewką; walonka, filcówka

Walonki

niedopuszczalne w grach (i)

Walonka

mieszkanka Walonii (regionu w Belgii)


KOMENTARZE:

mirnal # 2012-11-29

Jak często Walonki wzuwają walonki?