SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

wasi

dopuszczalne w grach (i)

wasz

zaimek dzierżawczy odpowiadający zaimkowi osobowemu "wy"

-

wasi

dopuszczalne w grach (i)

wasi

osoby wchodzące w skład tej samej grupy osób, co adresat wypowiedzi

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE

(brak)