SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

wektor

dopuszczalne w grach (i)

wektor

obiekt w matematyce będący wielkością określoną przez wartość liczbową, zwrot i kierunek, przedstawianą geometrycznie w postaci odcinka


KOMENTARZE

kvvinto # 2010-04-05

Już więcej nie będę dodawał swoich definicji. I tak definicje MEG są jedynie doskonałe. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że jeśli nie jest się samemu specjalistą, warto czasem posłuchać innych. Powyższa definicja zawiera istotny błąd rzeczowy, którego nie można poprawić, gdyż Meg wie lepiej. Baw się dobrze Meg

~gosc # 2010-04-06

A "element przestrzeni liniowej"? Powyższa definicja to raczej definicja szkolna...

~gosc # 2010-04-09

1. Wektor charakteryzuje się zwrotem, odcinek wyznacza jedynie kierunek, więc powyższa definicja rzeczywiście jest niechlujna.
2. Najbardziej ogólna definicja wektora to rzeczywiście "każdy element przestrzeni liniowej", gdzie przez przestrzeń liniową w pewnym uproszczeniu rozumiemy strukturę matematyczną, której elementy (czyli wektory) można dodawać, z zachowaniem wszystkich znanych z matematyki elementarnej praw dodawania oraz mnożyć przez liczby (ogólniej: elementy ciała algebraicznego).
3. Aby jednak przybliżyć pojęcie wektora niematematykom (oni nie potrzebują sprawdzać co to jest wektor w tym słowniku, można się ograniczyć do wektorów na płaszczyźnie i w przestrzeni, które ilustrujemy strzałkami, dodajemy zgodnie z regułą równoległoboku i mnożymy przez liczby zmieniając długość proporcjonalnie do liczby, pamiętając o zmianie zwrotu na przeciwny przy mnożeniu przez liczbę ujemną.
4. Szkolne przykłady przestrzeni wektorowych to również RxR oraz RxRxR z działaniami [ax, ay, az] + [bx, by, bz] = [ax+bx, ay+by, az+cz] i r*[ax, ay, az] = [r*ax, r*ay, r*az]

mirnal # 2019-01-11

Nieznane znaczenie -
"Skąd wirus w gospodarstwie? Wirus może być zawleczony do chlewni poprzez WEKTOR (nie choruje, ale przenosi wirusa). Ptaki, szczury, muchy, zwierzęta domowe mogą przenieść wirusa z miejsca na miejsce".

mirnal # 2020-09-21

"obiekt w matematyce"
a w fizyce?